VARAUSEHDOT


Varausehdot 4.3.2021 alkaen

Salmelan vuokramökki noudattaa vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut varausmaksun tai varausmaksun ja loppumaksun yhdellä kertaa. Perehdythän siis huolella näihin varausehtoihin.

Varauksen tekeminen ja maksu

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varaus tehdään sähköpostitse salmelanvuokramokki(a)gmail.com tai puhelimitse o5o 4944 746.

Varauksen yhteydessä on annettava nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, toimiva sähköpostiosoite ja syntymäaika sekä saapumis- ja lähtöpäivämäärät ja henkilömäärä.

Asiakkaan tulee maksaa vähintään varausmaksu (20 % mökin vuokra hinnasta) vuokranantajan ilmoittamalle tilille kahden pankkipäivän kuluessa varauksesta. Maksun näkyessä tilillämme, saat varausvahvistuksen sähköpostiin. Muutoin mökki voidaan vuokrata seuraavalle.

Loppulasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin tai sovittaessa kotiosoitteeseen viimeistään 6 viikkoa ennen vuokranalkua. Jos vuokranalkuun on alle 6 viikkoa, lasku lähetetään heti varauksen saavuttua. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti, jolloin vahvistus, saapumisohjeet ja avaimen noutopaikka lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Muutoin ne lähetetään loppumaksun saavuttua.

Mikäli vuokranalkuun on alle 28 vuorokautta, maksetaan vuokra kokonaisuudessaan heti.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan laskussa olevalle tilille (IBAN) noudattaen laskussa mainittuja ohjeita. Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan ja sovitusti, voimme vuokrata mökin seuraavalle.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti osoitteeseen salmelanvuokramokki(a)gmail.com. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut meille. Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (20 prosenttia vuokrahinnasta) palauteta.

Jos peruutus tapahtuu 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkamispäivämäärää, palautetaan vuokrasumma kokonaisuudessaan varausmaksua lukuunottamatta.

Jos peruutus tapahtuu 14-28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkamispäivämäärää, palautetaan loppusummasta 70%.

Jos saapumiseen on alle 14 vuorokautta, vuokrasummaa ei palauteta ellei vuokraaja löydä samalle ajalle korvaavaa vuokralaista. 

Maksun jättäminen maksamatta ei ole peruutus, vaan peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti.

Vuokrasumma voidaan palauttaa myös erittäin painavasta syystä, jolloin olet estynyt saapumaan mökille (sairastuminen, onnettomuus, kuolema tms.), siitä on esitettävä lääkärintodistus tai muu pätevä asiakirja.

Vuokrauksessa tapahtuvat muutokset hoidetaan tapauskohtaisesti.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokraajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Koronan vaikutukset peruuttamiseen

Mikäli seurueestanne asetetaan henkilö karanteeniin ja matkanne estyy on karanteenista esitettävä lääkärintodistus, jolloin koko vuokrasumma myös varausmaksu palautetaan vaikka vuokrauksen alkuun olisi alle 28 päivää. 

Valtiovallan määräämä ulkonaliikkumiskielto tai muu vastaava matkustamista estävä kielto oikeuttaa vuokranpalautukseen, myös varausmaksu palautetaan.

Vuokranantajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voimme peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan, myös varausmaksu. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Oleskelu lomakohteessa

Mökki on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Avain tulee palauttaa samalle paikalle. Vuokraan sisältyy mökin käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja muut mökistä löytyvät tarvikkeet kuuluvat vuokrahintaan. WC- ja talouspapereita kuuluu vuokraan rajallinen määrä, loput asiakas tuo itse. Liinavaatteet (aluslakana, pussilakana, tyynyliina ja pyyhe) asiakas tuo itse, liinavaatteet voi myös vuokrata 10€/hlö varauksen yhteydessä.

Paljujen yms. tuominen kohteeseen on kiellettyä.

Vuokraan kuuluu rajallinen määrä polttopuita. Lisää polttopuita saa kysymällä omistajalta.

Mökin vesijohtovedessä voi olla väri-, maku- ja hajuhaittoja, jos vesi on seissyt putkistoissa pitkään, haitat katoavat yleensä vettä juoksuttamalla.

Mökin siivouksesta loman aikana ja sen päätyttyä huolehtii asiakas itse tai ostaa loppusiivouksen 80€.

 Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu.

Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon.

Tupakointi on kielletty sisätiloissa.

Lemmikkieläimen tuomisesta mökille on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikistä ei peritä lisämaksua.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00. Poikkeuksista on ilmoitettava etukäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava mökin omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

Asiakas suorittaa loppusiivouksen itse tai ostaa loppusiivouksen. 

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja - tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, sauna sekä WC pestään. Piha-alue jätetään siistiin kuntoon. Siivouksessa pyritään siihen, että mökki jää sellaiseen kuntoon kuin se oli sinne tultaessa. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet, tulee ne ottaa sängystä pois ja jättää esimerkiksi lattialle sängyn viereen.

Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa.

Asiakas on velvollinen maksamaan mökin siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että sen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja mökin omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Ylivoimainen este

Salmelan vuokramökki ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut meistä ja jonka seurauksia emme kohtuudella ole voinut estää.

Emme myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan mökin omistajalle. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana omistajalle, katsotaan mökin olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, emmekä ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.